عزم دولت برای توسعه استان جدی است

عزم دولت برای توسعه استان جدی است

استاندار خوزستان گفت: سفرهای رییس جمهور به خوزستان و به دنبال آن اجرای مصوبات و پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف به ویژه در هفته دولت، نشان دهنده عزم جدی دولت برای توسعه استان و توجه ویژه دولت به مردم است.

عزم دولت برای توسعه استان جدی است
استاندار خوزستان گفت: سفرهای رییس جمهور به خوزستان و به دنبال آن اجرای مصوبات و پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف به ویژه در هفته دولت، نشان دهنده عزم جدی دولت برای توسعه استان و توجه ویژه دولت به مردم است.
ادامه اخبار