جاده های خوزستان مه‌آلود است رانندگان با سرعت مطمئنه حرکت کنند
رییس پلیس راه خوزستان با بیان اینکه راه‌های اصلی و شریانی این استان مه آلود است گفت: به علت کاهش شدید دید افقی ناشی از مه غلیظ که در برخی مناطق به کمتر از ۲۰ متر رسیده رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کنند تا دچار حادثه نشوند.
ادامه اخبار