باید بجای انتقاد کردن راه حل بدهیم / آنقدر از مشکلات گفته ایم که یک بچه هم مشکلات خوزستان را می داند / باید راهکار مطالبه گری را بدانیم
بدر سودانی کاندیدای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مراسم افتتاح ستاد انتخاباتی:

باید بجای انتقاد کردن راه حل بدهیم / آنقدر از مشکلات گفته ایم که یک بچه هم مشکلات خوزستان را می داند / باید راهکار مطالبه گری را بدانیم

شعار من برای ورود به عرصه انتخابات؛ نه به انتقاد و آری به راه حل است.

وجود  ۵ هزار ساختمان ناپایدار در خوزستان
رئیس سازمان نظام مهندسی خوزستان عنوان کرد

وجود  ۵ هزار ساختمان ناپایدار در خوزستان

رئیس سازمان نظام مهندسی خوزستان گفت: بر اساس آخرین پایش‌ها، ۵ هزار ساختمان ناپایدار در خوزستان وجود دارد که باید به شکلی مقاوم‌سازی شوند.

بدر سودانی کاندیدای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مراسم افتتاح ستاد انتخاباتی:
باید بجای انتقاد کردن راه حل بدهیم / آنقدر از مشکلات گفته ایم که یک بچه هم مشکلات خوزستان را می داند / باید راهکار مطالبه گری را بدانیم
شعار من برای ورود به عرصه انتخابات؛ نه به انتقاد و آری به راه حل است.
رئیس سازمان نظام مهندسی خوزستان عنوان کرد
وجود  ۵ هزار ساختمان ناپایدار در خوزستان
رئیس سازمان نظام مهندسی خوزستان گفت: بر اساس آخرین پایش‌ها، ۵ هزار ساختمان ناپایدار در خوزستان وجود دارد که باید به شکلی مقاوم‌سازی شوند.
ادامه اخبار