بهداشت دهان و دندان در جامعه باید گسترش یابد / از ظرفیت فارغ التحصیلان بهداشتکار دندان در راستای گسترش بهداشت دهان در مدارس استفاده کنید / تعرفه بیمه ها برای خدمات دندانپزشکی پایین است / جامعه دندانپزشکان خوزستان پیگیر مطالبات دندانپزشکان است
ادامه اخبار