مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای استان عنوان کرد
احتمال خاموشی گسترده خوزستان
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان در خصوص محدودیت در تامین برق و سقف مجاز سهمیه در نظر گرفته شده برای استان خوزستان و احتمال اعمال خاموشی توضیحاتی ارائه کرد.
علائم هشداردهنده سرطان روده بزرگ کدامند؟
مدیرگروه بیماری‌های غیرواگیر مرکز بهداشت خوزستان گفت: با شناخت علائم هشداردهنده سرطان روده بزرگ و مراجعه به موقع به خانه‌ها و پایگاه‌های بهداشتی می‌توان ضایعات پیش‌سرطانی را پیش از تبدیل شدن به سرطان، زودتر تشخیص داد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان خبر داد
ذخیره‌سازی بیش از ۵۵ هزار تن روغن خام در بندر امام
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: بیش از ۵۵ هزار تن روغن خام در انبارهای بندر امام خمینی(ره) ذخیره‌سازی شده است و در صورت نیاز با صدور حواله و تخصیص سهمیه از سوی کارگروه تنظیم بازار کشور، به کارخانجات سراسر کشور ارسال خواهد شد.