رئیس سازمان نظام مهندسی خوزستان عنوان کرد
وجود  ۵ هزار ساختمان ناپایدار در خوزستان
رئیس سازمان نظام مهندسی خوزستان گفت: بر اساس آخرین پایش‌ها، ۵ هزار ساختمان ناپایدار در خوزستان وجود دارد که باید به شکلی مقاوم‌سازی شوند.