تمامی محورهای ارتباطی خوزستان باز است
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت : با ریزش برداری برخی نقاط کوهستانی بر اثر بارندگی اخیر ، در حال حاضر تردد در تمامی راه های استان خوزستان برقرار است.