مجتمع مسکونی عدالت در اهواز بدون اخذ پایان کار بهره برداری شده است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان با بیان اینکه مجتمع مسکونی عدالت ۲ واقع در منطقه ۳۰۰ دستگاه اهواز پایان کار ندارد گفت: این مجتمع شرایط لازم را برای بهره‌برداری نداشته و شهرداری نیز مجوز بهره‌برداری برای این ساختمان در سال‌های اخیر صادر نکرده است.
جمع‌آوری و برخورد با باشگاه‌های خوزستانی فروشنده داروهای مجاز و غیرمجاز
مسئول ستاد نظارت بر اماکن ورزشی هیات پزشکی ورزشی خوزستان با اشاره به بازرسی از باشگاه‌های استان، گفت: : در حین بازرسی‌ها اگر متوجه وجود مکمل‌ها و داروها چه با برچسب وزارت بهداشت و چه بدون این برچسب شویم، با باشگاه متخلف برخورد شده و این داروها و مکمل‌ها جمع آوری می‌شوند.
وظایف مهندسان را به شهرداری داده‌اند / ساختمان‌های شهرداری و شورای اهواز هم ناامن‌اند
یک مدرس شهرسازی با اشاره به تاثیر رعایت نشدن قوانین در بروز حوادثی مانند متروپل گفت: قوانین و مقررات به اندازه کافی دقیق هستند و مقررات ما حتی از خیلی از کشورها از جمله کشورهای صنعتی بسیار بیشتر است و این کشورها آن دقتی که در ایران وجود دارد، ندارند. این قوانین، چندان هم پیچیده نیستند اما اجرا نمی‌شوند.