بیش از ۲ هزار مرگ منتسب به آلودگی هوا در خوزستان
کارشناس بهداشت هوای مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به خشکسالی پیش رو در سال ۱۴۰۰ -۱۴۰۱ در کنار پاندمی کرونا، گفت: این مساله نگرانی‌ مردم ساکن در استان خوزستان برای رویارویی با گرد و غبار ا چندین برابر کرده است.
بخش‌های عادی بیمارستان رازی اهواز از بیماران کرونایی خالی شد
رییس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه بیماران کرونایی بیشتر در بخش‌های آی سی یو بیمارستان رازی بستری هستند گفت:دیگر بخش‌های عادی این بیمارستان که پیش از این در اختیار بیماران کرونایی بود اکنون خالی از بیمار بوده و فقط در بخش‌های عفونی و داخلی ۱۰ تا ۱۵ بیمار بستری هستند.