فریدون چال اشتری کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه اهواز، باوی، کارون و حمیدیه:
جوانان نخبه باید حمایت شوند / شایسته نیست جوانان مستعد پشت چراغ قرمز گل فروشی کنند / خوزستان نیازمند ورود سرمایه است / نخبگان می توانند به رشد و توسعه استان کمک کنند
جوانان نخبه باید حمایت شوند
علی اسدی کاندیدای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه اهواز، باوی، کارون و حمیدیه:
مطالبات جوانان از اولویت هایم است / نماینده مجلس باید برای مردم مطالبه گری کند / برای تحول آمده ام / شعار دادن برای جوانان فایده‌ای ندارد / جوانان در عمل باید حمایت شوند
مطالبات جوانان از اولویت هایم است
رئیس سازمان نظام مهندسی خوزستان عنوان کرد
وجود  ۵ هزار ساختمان ناپایدار در خوزستان
رئیس سازمان نظام مهندسی خوزستان گفت: بر اساس آخرین پایش‌ها، ۵ هزار ساختمان ناپایدار در خوزستان وجود دارد که باید به شکلی مقاوم‌سازی شوند.