عبدالامام حمیدی از کارآفرینان بخش کشاورزی:
کشت شلتوک در مجتمع علوفه کاری مستقر در پرورش ماهی آزادگان توجیه ندارد / کشت شلتوک پساب زیادی تولید می کند / زهکش های مجتمع علوفه کاری خروجی استاندارد ندارند
زمین های سایت علوفه کاری در سایت پرورش ماهی آزادگان فاقد پمپاژ برای خروج زهاب ها هستند.
علت کدورت آب در شهرستان ایذه
علت کدورت آب در شهرستان ایذه
مشترکان ایذه‌ای برای ذخیره آب برای مصرف در ساعات قطعی آب، نسبت به نصب مخزن اقدام کرده‌اند.
توسعه شبکه ارتباطی همراه اول
توسعه شبکه ارتباطی همراه اول
به منظور استفاده بهینه مشترکین از خدمات تلفن همراه، پهنای باند شبکه ارتباطی همراه اول در شهرستان شوش یک و نیم برابر افزایش یافت.