مراجعه روزانه بیش از ۲۰۰ بیمار کرونایی به بیمارستان رازی اهواز
رییس بیمارستان رازی اهواز گفت: در حالیکه هفته گذشته روزانه کمتر از ۴۰ بیمار کرونایی به این بیمارستان مراجعه می کردند این آمار اکنون به بیش از ۲۰۰ بیمار در روز افزایش یافته ضمن اینکه روند بیماران بستری نیز افزایش یافته است.
کودکان زیر پنج سال بیشترین افراد بستری مبتلا به اُمیکرون هستند
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با بیان اینکه درصد زیادی از افراد بستری مبتلا به اُمیکرون کودکان زیر پنج سال هستند گفت: میزان ابتلا به اُمیکرون در کودکان زیر پنج سال بسیار بیشتر از سویه های قبلی کرونا است.
افزایش ۲۰۸ درصدی ابتلا به کرونا در خوزستان / رعایت نشود، موارد مرگ افزایش می‌یابد
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با اشاره به روند سریع و پیش‌رونده بیماری گفت: اگر پروتکل‌های بهداشتی رعایت نشود و مراجعات و بستری بیماران بدحال به موقع انجام نشود، قطعا شاهد افزایش موارد مرگ خواهیم بود.
کابوس تلخ کاهوکاران دزفول
کابوس بی‌بازاری و نرخ پایین محصول کاهو، کام کشاورزان دزفول را تلخ کرده و رنج ماه‌ها خستگی را بر تن آنها گذاشته است.