تعطیلی مدارس ۴ شهرستان خوزستان
تعطیلی مدارس ۴ شهرستان خوزستان
به منظور گندزدایی حوزه های انتخابیه به دلیل برگزاری مرحله دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز شنبه ۲۲ شهریور ماه تعطیل هستند.
افزایش ۷.۵ درصدی مصرف برق در خوزستان
افزایش ۷.۵ درصدی مصرف برق در خوزستان
مسئولیت تولید و انتقال نیروی برق را در سطح پراکنده ۲ استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد در مساحتی حدود ۸۱ هزار کیلومتر مربع به عهده دارد.
رطوبت ۹۹ درصدی در آبادان و هندیجان
رطوبت ۹۹ درصدی در آبادان و هندیجان
پدیده شرجی از اوایل هفته گذشته با شدت و ضعف بر استان حاکم و بیشترین میزان رطوبت روز یکشنبه در بستان با ۹۵ درصد گزارش شد.