اولین شب محرم اهواز
اولین شب محرم اهواز
اولین شب عزاداری محرم همزمان با سرتاسر کشور در خوزستان نیز با رعایت نکات بهداشتی و استفاده از ماسک در مراسمات برگزار شد.