جاده های خوزستان مه‌آلود است رانندگان با سرعت مطمئنه حرکت کنند
رییس پلیس راه خوزستان با بیان اینکه راه‌های اصلی و شریانی این استان مه آلود است گفت: به علت کاهش شدید دید افقی ناشی از مه غلیظ که در برخی مناطق به کمتر از ۲۰ متر رسیده رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کنند تا دچار حادثه نشوند.