پوشش واکسیناسیون خوزستان به حد کفایت نرسیده است
معاون فنی مرکز بهداشت خوزستان با تاکید بر لزوم تکمیل واکسیناسیون با دریافت نوبت‌های مختلف واکسن گفت: خوزستان یکی از استان‌هایی است که هنوز پوشش واکسیناسیون آن در مقایسه با استان‌های دیگر به حد کفایت نرسیده است.
امکان ذخیره‌سازی کل گندم برداشت‌شده در خوزستان وجود دارد
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان گفت: خوزستان با دارا بودن ۳۰ سیلو و همچنین ۱۵ کارخانه آرد به یکی از استان‌های بسیار توانمند در زمینه خرید و ذخیره‌سازی گندم تبدیل شده است، به طوری که ظرفیت ذخیره‌سازی و قابلیت نگهداری حدود ۱.۵ برابر کل محصول گندم برداشت شده در استان وجود دارد.