مدیرکل پست خوزستان:
توزیع دارو های خاص به کمک اداره پست!
مدیرکل اداره پست خوزستان با اشاره به ماموریت ویژه برای توزیع داروهای بیماران خاص در محل درمان به صورت پست ویژه گفت: با توجه به شرایط خاص این دسته از بیماران و سیستم ایمنی ضعیف آنان، این اقدام به‌منظور جلوگیری از تردد اینگونه افراد انجام می‌شود
عبدالامام حمیدی از کارآفرینان بخش کشاورزی:
کشت شلتوک در مجتمع علوفه کاری مستقر در پرورش ماهی آزادگان توجیه ندارد / کشت شلتوک پساب زیادی تولید می کند / زهکش های مجتمع علوفه کاری خروجی استاندارد ندارند
زمین های سایت علوفه کاری در سایت پرورش ماهی آزادگان فاقد پمپاژ برای خروج زهاب ها هستند.