برگزاری کنکور سراسری در خوزستان
برگزاری کنکور سراسری در خوزستان
کنکور سراسری امسال با حضور ۵۱ هزار داوطلب در ۲۲ حوزه امتحانی در سراسر استان و با رعایت نکات بهداشتی برگزار می‌شود.