سید ناصر مهداوی از فعالین حقوقی و اجتماعی خوزستان:
بجای اینکه موضوعات مهم را برای خوزستان مطالبه کنیم هنوز در مشکل فاضلاب مانده ایم! / با این شبکه فاضلاب اهواز نباید تراکم فروشی مسکن صورت گیرد / زیرساختهای اهواز درست نیست
فعلا دغدغه خوزستانی ها و بویژه اهوازی ها، بحث مشکلات فاضلاب و مدیریت فاضلاب است.