امکان اعمال محدودیت بیشتر در خوزستان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بر لزوم رعایت پروتکل‌ها و فاصله‎گذاری اجتماعی به منظور جلوگیری از افزایش موارد بیماری و اجبار به اعمال مجدد محدودیت‌ها تاکید کرد.