اشتغال فرزندان شاهد و ایثارگر را از چالش های اجتماعی دور نگه می‌دارد
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان گفت: شاغل شدن فرزندان شاهد و ایثارگر برای زندگی شخصی ایشان آتیه ساز است و آنها را از چالشهای بسیار و ناملایمات اجتماعی دور نگه می دارد و از بسیاری از امورات تعهدی بنیاد کاسته خواهد شد که با تعهد پذیری عزیزان شاهد و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد اهداف عالی نظام محقق خواهد شد.
استاندار خوزستان تعدیل نیروی کارکنان جهاد کشاورزی استان را لغو کرد
استاندار خوزستان بالغو نامه تعدیل تعدادی از نیروهای سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: زندگی کارکنان ادارات با این حقوق کم بسته شده است و تعدیل نیرو ظلم بزرگی است بنابراین به هر ترتیبی شده اعتبارات تامین می‌شود و به مدیران استان گفته‌ام که هیچ اداره‌ای حق تعدیل نیرو ندارد.
در این شرایط بیماری، بهداشت نباید برای دریافت کمک التماس کند
دبیر شورای سلامت اهواز با اشاره به عدم همکاری برخی ارگان‌ها با مجموعه بهداشت گفت: در این شرایط شیوع بیماری، برای بازدید بهداشتی از اماکن عمومی نباید برای دریافت کمک به دیگر دستگاه‌ها التماس کنیم و تنها بهداشت در میدان کار باشد و ارگان‌های دیگر به تعهدات خود عمل نکنند.