خوزستان در انتظار آلودگی هوا
کارشناس اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان با بیان اینکه خوزستان همه پتانسیل‌های آلودگی را دارد، گفت: با توجه به کمبود بارندگی در یکی دو سال اخیر و پیش‌بینی بارندگی کمتر از نرمال در فصل پاییز، انتظار تشدید پدیده ریزگرد در پاییز امسال وجود دارد.