افزایش مصرف برق در خوزستان
افزایش مصرف برق در خوزستان
همزمان با بالا رفتن تب ابتلا به کرونا در خوزستان و اجتناب مردم برای خروج از خانه، مصرف برق نیز افزایش یافته است.